side-area-logo

על הסדרה

השנה היא 2033 ובני האדם הראשונים עומדים להגיע למאדים. הספירה לאחור החלה וצוות האסטרונאוטים נמצא ברגעים האחרונים של המסע הארוך והקשה, לפני שהחללית נוחתת על הכוכב האדום. החלוצים שעל חללית הדדלוס יצטרכו לדחוף את עצמם לקצה גבולות היכולת האנושית למרות האימונים והמשאבים המתקדמים ביותר שאיתם הגיעו למשימה, כל זאת על מנת להקים את המושבה ברת הקיימא הראשונה על מאדים. המיני סדרה מאדים מתרחשת גם בעתיד וגם בהווה, ומשלבת תכנים תיעודיים מימינו ודרמה טלוויזיונית איכותית המתרחשת בעתיד. בחלקים הדוקומנטריים יתראיינו (ה מיותרת) טובי המוחות בתחומי החדשנות והמדע ויספרו כיצד פיתוחים ומחקרים בני זמננו, יוצרים את טכנולגיית החלל שתאפשר את הניסיון הראשון של שיגור משלחת אנושית למאדים.


Facebook & Twitter Facebook Twitter